Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2016

krzysk
Mów szczerze. To mój ulubiony rodzaj rozmowy.
— Haruki Murakami
krzysk
"I to jest samotność: że wszystkich chuj interesuje, co się z tobą tak naprawdę dzieje. Jesteś, jest w porządku, nie ma cię, też jest w porządku. Samotność jest wtedy, jak wychodzisz z roboty, bo w końcu musisz wyjść, i zastanawiasz się, w którym kierunku iść.(...) nie wiesz gdzie, wszędzie tak samo dobry kierunek. Bo wszędzie tak samo chuj cię czeka."
- Patryk Vega 'Złe psy. W imię zasad'
krzysk
Reposted fromweightless weightless via00monnnn066 00monnnn066
krzysk
Zaufanie do drugiego człowieka to skomplikowana sprawa. Zaufanie to nie tylko poczucie, że możesz komuś wszystko powiedzieć. Zaufanie to także przekonanie, że druga osoba nie zrobi Ci krzywdy.
— K. Platowska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianastiez nastiez
krzysk
krzysk
krzysk
3055 a86a
krzysk
5586 48bf 500
krzysk
krzysk
krzysk
6585 1bc4
me with life.
Reposted fromcozakoszmar cozakoszmar viasarazation sarazation

December 02 2016

krzysk
1866 d51f
Reposted bykaktuSilentForestapudziesztyzurawianiaczkaalex0hahatunknown6
krzysk
1861 8d9d
Reposted byprostorweszticakaktupuszkamefirelentariesarazationNoirBlancstrzepyMezamePicki91alex0Zoonk11nozeszkurwaLaCamisaNegraJazzieexwyczesanagitaraxiirritabilityplepleRaniallblackeverythinganuszkaMartwa13
krzysk
9040 adfd
did you get my message?
Reposted fromcube cube viaEtien Etien
krzysk
9017 51a6
Reposted fromadamkrk adamkrk viaSzefo Szefo
krzysk
krzysk
0273 0963
Reposted fromtrickster trickster viaPolinda Polinda
1182 f464
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viaHoHo HoHo
krzysk
1452 2d43 500
Reposted byOsorkoniussoko
krzysk
4052 59ec
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacziter cziter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl